آلفا رومئو

  • تیم ها

    آلفارومئو

    تیمآلفارومئو F1 Team ORLENپایههینویل، سوئیسرئیس تیمفردریک واسوررئیس فنییان مونشوشاسی C42واحد قدرتماشین فراریورود به فرمول یک1993قهرمانی جهانN/Aبالاترین پایان مسابقه1 (x1)تعیین خط1سریعترین…

  • راننده‌ها

    والتری بوتاس 77

    تیمآلفا رومئوکشورفنلاندسکو ها67امتیاز1768گرندپری وارد شد183قهرمانی جهانN/Aبالاترین جایگاه تعیین خط1 (x10)بالاترین رتبه مسابقه1تاریخ تولد28/08/1989محل تولدناستولا، فنلاند

دکمه بازگشت به بالا