آلبون

  • تیم ها

    ویلیامز

    تیممسابقه ویلیامزمرکزگرو، بریتانیارئیس تیمجوست کاپیتورئیس فنیفرانسوا خاویر دمایزونشاسی FW44واحد قدرتمرسدس بنزورود به فرمول یک1978قهرمانی جهان9بالاترین پایان مسابقه1 (x114)تعیین خط128سریعترین دور133…

  • راننده‌ها

    الکساندر آلبون 23

    تیمویلیامزکشورتایلندسکو ها2امتیاز200گرندپری وارد شد43قهرمانی جهانN/Aبالاترین پایان مسابقه3 (x2)بالاترین جایگاه تعیین خط4تاریخ تولد96/03/23محل تولدلندن، انگلستان

دکمه بازگشت به بالا