• جدول تیم‌ها

  جایگاهتیمامتیاز
  1ردبول431
  2فراری334
  3مرسدس304
  آلپاین رنو 99
  4مکلارن مرسدس95
  6آلفارومئو فراری51
  7هاس فراری 34
  8آلفاتاری ردبول 27
  9استون مارتین مرسدس 20
  10ویلیامز مرسدس3
 • جدول رانندگان

  جدول امتیازات رانندگان فصل ۲۰۲۲

  جایگاهرانندهتیمامتیاز
  1ورشتاپنردبول258
  2لکرکفراری178
  3پرزردبول 173
  4راسلمرسدس158
  5ساینزفراری156
  6همیلتونمرسدس146
  7نوریسمکلارن مرسدس76
  8اکونآلپاین رنو 58
  9بوتاسآلفا رومئو فراری46
  10آلونسورنو آلپاین41
  11مگنوسن هاس فراری 22
  12ریکاردو مک‌لارن مرسدس 19
  13گسلی آلفاتاری ردبول 16
  14وتلاستون مارتین مرسدس بنز16
  15میک شوماخر هاس فراری 12
  16سونوداآلفاتاری ردبول11
  17ژوآلفارومئو فراری5
  19آلبونویلیامز مرسدس3
  18استرولاستون مارتین مرسدس4
  20هالکنبرگاستون مارتین مرسدس0
  21لطیفیویلیامز مرسدس0
  جدول رده‌بندی رانندگان فصل ۲۰۲۲