هتل ها

بن رایگان اف وان

پیشنهاد شگفت انگیز اول

بن رایگان : اف وان به مشتریان خود از 50.000 تا 200.000 تومان بن رایگان هدیه می دهد.

با هر خرید امتیاز بگیرید!!!!

 شروع از 20 امتیاز

با کسب 20 امتیاز  مبلغ 15.000 تومان هدیه اف وان به شما دوست عزیز

با کسب 40 امتیاز مبلغ 30.000 تومان هدیه اف وان به شما دوست عزیز

با کسب 60 امتیاز مبلغ 60.000 تومان هدیه اف وان به شما دوست عزیز

با کسب 80 امتیاز مبلغ 80.000 تومان هدیه اف وان به شما دوست عزیز

با کسب 100 امتیاز مبلغ 100.000 تومان هدیه اف وان به شما دوست عزیز

توجه :  بعد از هر بار استفاده از بن رایگان اف وان امتیازات شما به صفر میرسد وامتیاز جدید  در خرید جدید محاسبه می شود.

قابل ذکر است خرید توسط بن رایگان امتیاز جدیدی محسوب نمی شود.

پیشنهاد شگفت انگیز دوم

با کسب 100 امتیاز وارد قرعه کشی اف وان شوید!!!!!!

حتی در صورت استفاده از امتیاز خود می توانید وارد قرعه کشی آخرین  سه شنبه  سال شوید.

جوایز به 10 نفر به قید قرعه اهدا خواهد شد

3 نفر اول مبلغ 500.000 تومان بصورت نقدی

3 نفر دوم مبلغ 300.000 تومان بصورت نقدی

3 نفر سوم مبلغ 200.000 تومان بصورت نقدی

و نفر دهم و نفر آخر مبلغ 100.000 تومان بصورت نقدی اهدا خواهد شد.

کسب اطلاع با پشتیبانی اف وان 09104584324

لینک اطلاع از پیشنهادهای داغ و ویژه اف وان

مطالب اخیر